Budimex S.A. pomaga


Dzięki Budimex S.A. rozpoczęliśmy II etap prac remontowych.